De financiële positie - dekkingsgraad

Op 30 november 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 112,0%.
  
Een dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van een fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat het Spoorwegpensioenfonds voor elke € 1 aan pensioenen (verplichtingen)  € 1,15 in kas heeft (vermogen).

Het Spoorwegpensioenfonds hanteert twee dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.  

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. Het Spoorwegpensioenfonds mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt. 

Datum Actuele
dekkingsgraad
Vermogen Verplichtingen Rekenrente
30 nov 2017  114,9% € 16.273 miljoen  € 14.163 miljoen  1,51%
31 okt 2017 115,0% € 16.223 miljoen  € 14.101 miljoen   1,53 % 
30 sep 2017  115,2% € 15.992 miljoen  € 13.887 miljoen  1,60% 
31 aug 2017 112,9% € 15.974 miljoen € 14.155 miljoen 1,50%
31 juli 2017 114,7% € 15.813 miljoen € 13.792 miljoen 1,62%
30 juni 2017  113,0% € 15.752 miljoen € 13.935 miljoen 1,56%
31 mei 2017 112,2% € 15.830 miljoen € 14.103 miljoen  1,50%
30 apr 2017 111,1% € 15.751 miljoen  € 14.183 miljoen 1,46% 
31 mrt 2017 110,2% € 15.675 miljoen € 14.223 miljoen 1,43%
28 feb 2017  109,0% € 15.680 miljoen € 14.381 miljoen   1,36%
31 jan 2017 110,1% € 15.338 miljoen  € 13.932 miljoen 1,49% 
31 dec 2016  107,5%  € 15.491 miljoen € 14.363 miljoen  1,34% 
Beleidsdekkingsgraad 30 november 2017 = 112,0%.
De cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring bestuur Spoorwegpensioenfonds. 

 Beleidsdekkingsgraad  Indexatie
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en 124,1%   Gedeeltelijke verhoging mogelijk 
 Boven 124,1%  Volledige verhoging mogelijk

> Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover het Spoorwegpensioenfonds beschikt.
> De verplichting van het Spoorwegpensioenfonds is de waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen. De waarde van de verplichting is afhankelijk van de rente die het pensioenfonds hierbij moet gebruiken. Is de rente laag? Dan stijgt de verplichting, omdat het pensioenfonds met weinig rente-inkomsten rekening houdt. Is de rente hoog? Dan daalt de verplichting, omdat het pensioenfonds met veel rente-inkomsten rekening houdt. Dit betekent dat er steeds schommelingen van de verplichtingen zijn als gevolg van schommelingen van de marktrente.   * Miv 1 januari 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de beleidsdekkingsgraad weer; vóór 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de actuele dekkingsgraad weer. 

 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook  

 Vraag het Annemiek