Pensioen 1

Welkom bij het Spoorwegpensioenfonds!

Hoe is uw pensioen geregeld ? 
U bouwt verplicht pensioen bij het Spoorwegpensioenfonds op. Dit doet u via uw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. Er bestaan drie varianten. Uw werkgever heeft gekozen voor een van de drie varianten in de pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van het Spoorwegpensioenfonds. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2 is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 3 vinden op deze website.  Laag 1 en 2 kunt u per variant hieronder downloaden

Bent u deelnemer van het Spoorwegpensioenfonds dan vindt u op MijnSPF de pensioengegevens bij de variant waarvoor uw werkgever heeft gekozen. 
Bent u nog geen deelnemer (bijvoorbeeld sollicitant) vraag dan uw (nieuwe) werkgever welke variant van toepassing is. 

Download hier voor pensioenregeling: 
Pensioen 1-2-3 laag 1:  Variant A Variant C
Pensioen 1-2-3 laag 2:  Variant A Variant C

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Wilt u meer weten over uw persoonlijke pensioen dat u opgebouwd heeft bij het Spoorwegpensioenfonds? Ga dan naar MijnSPF en log in met uw DigiD. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

Inhoud Pensioen 1-2-3             
> Welke keuzes heeft u zelf?
> Hoe zeker is uw pensioen?               
> Welke kosten maken wij?
> Wanneer moet u in actie komen?

Welke keuzes heeft u zelf?


Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.


Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijkerWilt u een hoger pensioen? Er zijn mogelijkheden zelf extra pensioen in te kopen. 

  

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren.


Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.


Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.


Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat. 

Naar boven

Hoe zeker is uw pensioen?


De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Het Spoorwegpensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
> Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
> Een lage rente maakt pensioen duurder. Het Spoorwegpensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
> De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.


Het bestuur streeft ernaar om de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Dat noemen we indexeren of toeslagverlening. Het bestuur besluit ieder jaar of en hoeveel uw pensioen wordt verhoogd. Of een verhoging plaats kan vinden is onder andere afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

 

Het Spoorwegpensioenfonds heeft de pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

Jaar

De pensioenen
gingen omhoog

De prijzen gingen omhoog

2016 0,0% 0,0% 

2015

0,0%

0,39%

1 september 2014

0,75%

0,98%


Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of twee van deze maatregelen:
> Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
> Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Lees hier hoe het Spoorwegpensioenfonds er financieel voor staat.

Naar boven

Welke kosten maken wij?


Het Spoorwegpensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
> Kosten voor de administratie.
> Kosten om het vermogen te beheren.

Naar boven

Wanneer moet u in actie komen?


Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.


Als u arbeidsongeschikt wordt.


Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.


Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.


Als u verhuist naar het buitenland.


Als u minder gaat werken/verdienen.


Als u werkloos wordt.


Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.Als u uw pensioen wilt verbeteren.


Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl . 


Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie onder 'Welke keuzes heeft u zelf?'. Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.
Als u meer wilt weten over uw persoonlijke pensioen bij het Spoorwegpensioenfonds. 
Ga dan naar MijnSPF en log in met uw DigiD. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

Meer weten? Klik op de iconen voor laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Naar boven

 Vraag het Annemiek

 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook