Pensioen 1-2-3
Documenten voor u

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze derde laag leest u juridische en beleidsmatige informatie van het Spoorwegpensioenfonds. In laag 1 en 2 vindt u meer informatie over wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Hieronder staan 
diverse documenten van het Spoorwegpensioenfonds die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

Documenten over uw pensioenregeling
> Reglementen, waaronder het pensioenreglement
> Brochures
> Formulieren
> Magazines
> Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

Documenten over het Spoorwegpensioenfonds
> Reglementen, waaronder het uitvoeringsreglement
> Statuten
> Jaarverslagen
> Kwartaalrendementen

> Herstelplan
Crisisplan

Documenten over het beleggingsbeleid van het Spoorwegpensioenfonds
> Beleggingsbeginselen
> Overzicht beleggingsposities

> Uitgangspunten en criteria van MVB
> Uitsluitingenlijst 
> Ethische code
> Stemgedrag

 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook   

 Vraag het Annemiek