Documenten voor u

Hieronder staan diverse documenten van het Spoorwegpensioenfonds die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

Documenten over uw pensioenregeling
> Reglementen, waaronder het pensioenreglement
> Brochures
> Formulieren
> Magazines
> Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

Documenten over het Spoorwegpensioenfonds
> Reglementen, waaronder het uitvoeringsreglement
> Statuten
> Jaarverslagen
> Kwartaalrendementen
> Herstelplan
> Crisisplan

Documenten over het beleggingsbeleid van het Spoorwegpensioenfonds
> Beleggingsbeginselen
> Overzicht beleggingsposities

> Uitgangspunten en criteria van MVB
> Uitsluitingenlijst
> Ethische code
> Stemgedrag

 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook   

 Vraag het Annemiek