Dekkingsgraad
Hoeveel geld
Arbeidsongeschikt
MijnSPF
  • De beleidsdekkingsgraad over de maand november is 112,0%.
  • Bereken zelf wat de gevolgen van uw pensioenkeuzes zijn. In de pensioenplanner kunt u zelf de keuzemogelijkheden van uw pensioen doorrekenen. Het stappenplan pensioenplanner helpt u hierbij.
  • Als u tijdens uw werk arbeidsongeschikt raakt en u recht heeft op een WIA-uitkering, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. Lees meer.
  • Op MijnSPF vindt u alle mogelijkheden van de pensioenplanner en meer.

 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook   

 Vraag het Annemiek