> Home > Home
> Home
Dekkingsgraad
Hoeveel geld
Arbeidsongeschikt
MijnSPF
  • De beleidsdekkingsgraad over de maand oktober is 111,3%.
  • Bereken zelf wat de gevolgen van uw pensioenkeuzes zijn. In de pensioenplanner kunt u zelf de keuzemogelijkheden van uw pensioen doorrekenen. Het stappenplan pensioenplanner helpt u hierbij.
  • Als u tijdens uw werk arbeidsongeschikt raakt en u recht heeft op een WIA-uitkering, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. Lees meer.
  • Op MijnSPF vindt u alle mogelijkheden van de pensioenplanner en meer.

 Pensioen 1-2-3

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Welkom bij het Spoorwegpensioenfonds! In de Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

Meer informatie
> Pensioen 1-2-3
> MijnSPF
> Mijnpensioenoverzicht.nl

 

 Bestuur en toezicht

 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Wilt u weten hoe bestuur en toezicht precies geregeld is? Bekijk de video.


 Vraag het Annemiek

 Contact

> Neem contact met ons op
> Volg ons via:
    Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook   

 Vraag het Annemiek